Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Ảnh minh họa (Internet)

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh vừa có văn bản về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi (Công văn số 1157/BCĐ-CQTT, ngày 09/10/2018).

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tiếp tục tập trung quán triệt nghiêm Công điện số 1194/CĐ-TTg, ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là địa bàn các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, các đường mòn biên giới; chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng, nội dung tuyên truyền, công khai số điện thoại Đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân, quần chúng nhân dân biết để cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc./.

 

Bích Diệp