Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

 

Ảnh minh họa (Internet)

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời diễn ra từ ngày 01/10 - 07/10/2018. Các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ khai mạc vào ngày 01/10/2018.

 

Với chủ đề “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học Nhân dân” (Hồ Chí Minh), các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên và những người có nhu cầu, các hoạt động giao lưu, hội thi, tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội học...; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời./.

 

Bích Diệp