Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang

Kết quả hình ảnh cho quốc tang
Trụ sở các cơ quan, đơn vị treo cờ rủ, có dải băng tang trong ngày Quốc tang. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

UBND tỉnh vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang (Thông báo số 446/TB-UBND ngày 25/9/2018).

 

Theo đó, các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 26 và 27/9/2018); dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác theo Kế hoạch trong 02 ngày Quốc tang.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn hai ngày nêu trên.

 

Phương Linh