Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, (Công văn số 3730/VP-NC, ngày 20/9/2018).

 

Thủ tướng Chính phủ làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguồn: laodong.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các cơ quan liên quan có biện pháp nâng cao năng lực thẩm định trước khi cấp giấy phép đầu tư dự án đầu tư nước ngoài, tăng cường kiểm tra sau cấp phép, sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường của doanh nghiệp để chủ động xử lý.

 

Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại nơi ở và nơi làm việc của công nhân, đồng thời tuyên truyền sâu rộng với hình thức đa dạng các nội dung thông tin chính thống, chính xác, khách quan để dư luận, Nhân dân nói chung và công nhân, người lao động, đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp tập trung hiểu đúng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Công ty Điện lực Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện đúng quy định về giá bán điện đến các hộ công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, có chế tài xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

 

Khánh Ly