Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài từ nay đến cuối năm 2018

Ban Công tác phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2018, (Kế hoạch số 130/KH-BCTPCPNN, ngày 20/9/2018).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: VTV.vn

Mục đích của kế hoạch là tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). Triển khai một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động và viện trợ của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh. Chủ động tăng cường và nâng cao hiệu quả thu hút vận động viện trợ PCPNN vào tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tiếp theo.

 

Nội dung hoạt động của kế hoạch gồm: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kêu gọi, xúc tiến viện trợ PCPNN, trong đó, xây dựng đề xuất dự án kêu gọi viện trợ, tiếp xúc, làm việc và mời tổ chức PCPNN đến thăm, khảo sát tại Lạng Sơn. Tổ chức kiểm tra một số dự án PCPNN đang hoạt động tại tỉnh như: Dự án “Tăng thu nhập bằng việc bảo vệ môi trường và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên tại xã Mông Ân, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn” của Tổ chức Bánh mỳ thế giới, dự án “Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn” của Tổ chức Terre Des Hommes - Đức, dự án tài trợ “Phòng học thông minh” của tỉnh Gangwon, Hàn Quốc./.

 

Khánh Ly