Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công điện khẩn về việc ứng phó với siêu bão Mangkhut

UBND tỉnh vừa có Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND, ngày 14/9/2018 về việc ứng phó với siêu bão Mangkhut.

 

Kịch bản nguy hiểm khi siêu bão MANGKHUT đổ bộ vịnh Bắc Bộ - 1

Siêu bão Mangkhut trên biển Đông (Internet)

Để chủ động ứng phó với siêu bão, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan tăng cường công tác dự báo, cảnh báo tình hình khí tượng, thủy văn, theo dõi và thông tin kịp thời tình diễn biến siêu bão Mangkhut trên địa bàn tỉnh để Nhân dân biết và chủ động phòng tránh, ứng phó.

 

UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố, các sở, ngành, các cơ quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão, mưa lũ, chuẩn bị phương án tiêu nước đệm, chống ngập úng sản xuất nông nghiệp và khu dân cư; kiểm tra, hướng dẫn, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng thấp trũng ven sông, vùng nguy hiểm, kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi các vị trí đặc biệt nguy hiểm. Tổ chức cắm biển cảnh báo, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực sẵn sàng kiểm tra canh gác các khu vực ngầm tràn, đường đi bị ngập sâu, nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá trên sông, suối khi có lũ. Chỉ đạo các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, nhà thầu đang thi công trên địa bàn chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình…

 

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chủ động rà soát, triển khai phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; rà soát, bố trí máy móc, phương tiện, vật liệu theo phương châm “4 tại chỗ” để đảm bảo giao thông thông suốt khi mưa, bão xảy ra. Kiểm tra quy trình vận hành, công tác phòng chống thiên tai tại các công trình thủy điện, chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư y tế, thuốc men để sẵn sàng cứu chữa kịp thời những nạn nhân khi có sự cố thiên tai; bố trí lực lượng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn do mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, đặc biệt ở các khu vực khó khăn, khu vực xung yếu. Bên cạnh đó, tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin bằng nhiều hình thức về tình hình thời tiết, các biện pháp ứng cứu nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

 

Thùy Linh