Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut

BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có Công văn số 150/TWPCTT, ngày 14/9/2018 về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut.

 

Kết quả hình ảnh cho bão mangkut

Hướng di chuyển của siêu bão Mangkhut (Internet)

Đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình các cấp tăng cường thời lượng phát sóng trên truyền hình và hệ thống phát thanh, tuyên truyền cho chính quyền cơ sở và người dân các nội dung sau: tình hình diễn biến bão, mưa lũ, thông tin cảnh báo, dự báo, công điện, văn bản chỉ đạo điều hành ứng phó với bão của Trung ương, địa phương; hướng dẫn người dân theo dõi diễn biến tình hình bão, mưa lũ, những việc nên làm và không nên làm; nhà trường, phụ huynh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi có bão; công tác bảo vệ đê điều và chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng ứng phó giờ đầu khi có sự cố, tổ chức lực lượng xung kích tại cơ sở tham gia ứng phó với bão, mưa lũ, rà soát các khu vực nguy hiểm, tuần tra, canh gác tại các ngầm, tràn, khu vực sạt lở, nghiêm cấm vớt củi khi có lũ.

 

Trong trường hợp cần thiết, báo cáo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông di động mặt đất tại địa phương thực hiện nhắn tin cảnh báo, tuyên truyền tới các thuê bao di động đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão tại địa phương để người dân chủ động phòng tránh.

 

Thùy Linh