Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư không thực hiện, chậm tiến độ

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát các dự án đầu tư không thực hiện, chậm tiến độ (Công văn số 3648/VP-KTN, ngày 13/9/2018).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố, Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và cơ quan có liên quan rà soát tất cả các dự án đầu tư thuộc các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn quản lý đã được phê duyệt quá 03 năm nhưng chưa triển khai hoặc tiến độ triển khai chậm, không đáp ứng yêu cầu, đặc biệt đối với các dự án trong khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn phải thu hồi đất đai, tài sản, làm ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ gia đình. Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý trước ngày 05/10/2018.

 

Khánh Ly