Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 03/9 - 09/9/2018)

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018. Chấn chỉnh công tác trực phòng chống thiên tai. Thực hiện một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng.

 

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 3533/VP-KGVX ngày 07/9/2018. Sở Y tế chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu. Nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định. 

 

Chấn chỉnh công tác trực phòng chống thiên tai

 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành Công văn số 123/CV-BCH ngày 04/9/2018 chỉ đạo nội dung trên. Yêu cầu các sở, ngành, cơ quan thành viên tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến thiên tai, chủ động tổ chức thực hiện các công việc cần thiết về phòng chống thiên tai để bảo đảm không bị động, bất ngờ trước các tình huống có thể xảy ra. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh thực hiện nghiêm túc nội dung Quy chế về công tác trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai, chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình thiên tai với lãnh đạo Ban Chỉ huy, lãnh đạo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo xử lý. UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo bộ phận thường trực nắm bắt tình hình, thực hiện nghiêm túc chế độ trực, báo cáo tình hình thiên tai theo đúng quy định.

 

Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3466/VP-KTN ngày 04/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công cán bộ trực tiếp đến từng vùng chăn nuôi trọng điểm để nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng và tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh để có cơ sở cảnh báo, ứng phó dịch bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các cơ sở chăn nuôi và môi trường xung quanh, thực hiện các biện pháp phòng chống và xử lý dịch bệnh. Chấn chỉnh công tác thú y, khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

 

 

Thực hiện một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 3508/VP-KGVX ngày 05/9/2018. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, quan tâm, đề nghị khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, các đối tượng ở vùng cao, biên giới, đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, khu vực, đơn vị hành chính để bảo đảm hài hòa, có tính khích lệ, động viên. Phổ biến, triển khai nội dung Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND để chủ động xét duyệt, công nhận sáng kiến cấp cơ sở và đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh, bảo đảm kịp thời khi thực hiện xét công nhận và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

 

Kế hoạch quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy giai đoạn 2018 - 2020

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 05/9/2018. Mục tiêu đến năm 2020, trên 98% người sử dụng, người nghiện ma túy được thống kê, lập danh sách quản lý; phấn đấu đến hết năm 2020, tổ chức cai nghiện cho 100% người nghiện có hồ sơ quản lý: Điều trị cai nghiện khoảng 2.700 người nghiện ma túy, trong đó: Cai nghiện ma túy bắt buộc 750 người; cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy 150 người; cai nghiện tại gia đình và cộng đồng 300 người; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone cho 1.500 người; 100% người hoàn thành thời gian cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh được quản lý sau cai nghiện; 100% số người cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề và đào tạo nghề.

 

Sáp nhập các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 06/9/2018. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện, thành phố thực hiện theo Thông tư số 37/2016/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2018.

 

Phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 - 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 phân bổ 2.771.061 kg gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, học kỳ I năm học 2018-2019. Trong đó huyện Hữu Lũng 349.050 kg, huyện Chi Lăng 227.162 kg, huyện Tràng Định 282.300 kg, huyện Văn Lãng 194.175 kg, huyện Cao Lộc 302.475 huyện Đình Lập 176.250 kg, huyện Lộc Bình 347.700 kg, huyện Bắc Sơn 179.695 kg, huyện Bình Gia 356.475 kg, huyện Văn Quan 350.829 kg, thành phố Lạng Sơn 4.950 kg.