Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 27/8 - 02/9/2018)

Chủ động ứng phó với mưa lớn và lũ quét, sạt lở đất. Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường quản lý nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2018.

 

Chủ động ứng phó với mưa lớn và lũ quét, sạt lở đất

 

Đó là chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Công văn số 30/PCTT-VP ngày 28/8/2018. Đề nghị UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ về diễn biến mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để thông tin cảnh báo đến người dân, sẵn sàng các phương án khi có tình huống xảy ra. Bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người qua lại tại các khu vực cầu ngầm, tràn, đường bị ngập…đồng thời kiểm tra các hồ, đập, thủy điện trên địa bàn, chỉ đạo theo dõi, vận hành hợp lý để đảm bảo an toàn.

 

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo

 

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/8/2018 chỉ đạo về nhiệm vụ  trên. Yêu cầu ngành giáo dục nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục và đào tạo, rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục và đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; đổi mới giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tăng cường cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo.

 

Tăng cường quản lý nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2018

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 828/UBND-NC ngày 31/8/2018 chỉ đạo chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2018. Yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng viên chức theo quy định. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác tuyên truyền về kỳ thi tuyển viên chức, tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định. Sở Nội vụ, Công an tỉnh kiểm tra, giám sát về công tác thi tuyển viên chức.

 

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2018

 

UBND tỉnh chỉ đạo nhiệm vụ trên tại Công văn số 829/UBND-KTTH ngày 31/8/2018. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%, vượt tối thiểu 3% dự toán thu ngân sách năm 2018 được giao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công, gắn với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công và cơ cấu lại ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực này, tiến độ giải ngân vốn, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước.

 

Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong kinh doanh theo phương thức đa cấp

 

UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 27/8/2018. Tập trung thực hiện một số nội dung: Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến kinh doanh theo phương thức đa cấp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; thường xuyên cung cấp, cập nhật thông tin tuyên truyền và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên các phương tiện truyền thông; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, đánh giá nguồn gốc, chất lượng hàng hóa của các doanh nghiệp trên.

 

Thành lập Ban Tổ chức Lễ công bố chính thức cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm

 

Ban Tổ chức được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 27/8/2018. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Ban Tổ chức gồm 13 thành viên, cơ quan Thường trực là Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. Lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu sẽ được tổ chức vào ngày 10/9/2018 tại cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình).

 

Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại huyện Hữu Lũng

 

Sáng ngày 30/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra đột xuất công tác phòng chống lụt bão tại huyện Hữu Lũng. Sau khi kiểm tra thực tế tại một số điểm ngập lụt tại khu vực thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến và thôn Đồng Hoan, xã Minh Tiến, đồng chí Chủ tịch yêu cầu UBND huyện Hữu Lũng và ngành giáo dục cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân và các trường học tuyệt đối không chủ quan trong mùa mưa bão; khuyến cáo những gia đình sinh sống tại chân taluy có nguy cơ sạt lở và có biện pháp di dời, không vớt củi, không đi bè mảng, học sinh không ra bơi, chơi đùa tại những nơi tiềm ẩn nguy hiểm... Tại các điểm ngập tràn bố trí lực lượng cảnh giới cho nhân dân đi lại an toàn. Dừng các cuộc họp không quan trọng để tập trung phòng chống bão lũ.

 

Đối với các tuyến đường bị ngập, Sở Giao thông Vận tải sớm có phương án, kế hoạch báo cáo UBND tỉnh để xem xét khắc phục, sửa chữa từng tuyến đường theo lộ trình. Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo các nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học khi có mưa to, gió lớn và có kế hoạch học bù trong năm học, trước mắt, đến ngày khai giảng nếu có mưa to, không nhất thiết phải cho học sinh dự khai giảng đầy đủ, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra.