Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 20/8 - 26/8/2018)

 

 

Tổ chức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống.  Phê duyệt Đề án thí điểm xe du lịch tự lái. Thực hiện hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 

Tổ chức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống  

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 786/UBND-KTTH ngày 22/8/2018 chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống. Yêu cầu cơ quan Thuế, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống theo đúng mức thu, đối tượng, phạm vi được quy định tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND. Thời điểm áp dụng từ ngày Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành.

 

Phê duyệt Đề án thí điểm xe du lịch tự lái

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức đưa đón các Đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào du lịch trong địa phận Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Theo đó, tổ chức chương trình du lịch trong Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn trên các tuyến đường bộ cụ thể (trừ đường vành đai biên giới). Phạm vi hoạt động trên các tuyến đường như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 4A, các tuyến đường tỉnh, đường huyện theo từng Tour du lịch cụ thể. Thời gian thực hiện một tour tối đa 03 ngày. Quy mô tối thiểu 3 xe/đoàn, tối đa 10 xe/đoàn. Tổng số xe du lịch tự lái nhập cảnh, lưu hành không quá 50 xe/ngày.

 

Phê duyệt lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo

 

Nội dung trên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1614 /QĐ-UBND ngày 21/8/2018. Tổng số 1.071 chỉ tiêu, trong đó, cấp tỉnh 120 chỉ tiêu, cấp huyện 951 chỉ tiêu. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố thực hiện xét tuyển, phê duyệt danh sách lao động hợp đồng, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện hợp đồng lao động theo đúng quy định; chế độ tiền lương trả cho lao động hợp đồng được xác định tương quan đối với công chức, viên chức có cùng trình độ, vị trí việc làm theo quy định hiện hành.

 

Hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp công lập

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 801/UBND-NC ngày 24/8/2018. Việc hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các trường học cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông là loại hợp đồng lao động theo một công việc nhất định, thời hạn hợp đồng là 10 tháng. Đối với hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các trường Mầm non và các đơn vị sự nghiệp khác: Thực hiện hợp đồng có xác định thời hạn 12 tháng, sau 02 lần ký hợp đồng 12 tháng liên tiếp, nếu cơ quan, đơn vị vẫn có nhu cầu ký tiếp hợp đồng thì sẽ thực hiện ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đến khi không còn nhu cầu hợp đồng thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

 

Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ năm 2018, 2019

 

UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 20/8/2018. Trong năm 2018 và 2019, phấn đấu 100% trường tiểu học, 60% trường THCS, 40% trường THPT tổ chức dạy học chương trình ngoại ngữ 10 năm (từ lớp 3 đến lớp 12). Nhiệm vụ trọng tâm là triển khai chương trình, sách, tài liệu dạy và học ngoại ngữ cho các cấp học và trình độ đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, phù hợp với đặc thù của Việt Nam; đổi mới trong kiểm tra, đánh giá. Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019 có 50% số giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học, 65% giáo viên dạy tiếng Anh cấp THCS đạt năng lực bậc 4, 45% giáo viên dạy tiếng Anh cấp THPT, cao đẳng đạt bậc 5 về ngoại ngữ.

 

Tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh ban hành Công văn số 120/BCĐ ngày 24/8/2018 chỉ đạo nội dung trên. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, BCĐ các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 08/01/2018 của BCĐ phòng chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh. Các lực lượng chức năng thường xuyên nắm chắc tình hình, thực hiện các biện pháp đấu tranh quyết liệt với các hành vi sai phạm về pháo, không để pháo thẩm lậu vào nội địa, bắt giữ các trường hợp vận chuyển pháo trái phép và truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ đã bắt giữ.

 

Kiểm tra hiện trạng công trình hồ, đập thủy lợi tại huyện Hữu Lũng

 

Ngày 23/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra hiện trạng hồ Khuôn Pinh, xã Hòa Sơn và hồ Kai Hiển, xã Tân Thành huyện Hữu Lũng. Đồng chí Chủ tịch yêu cầu Công ty khai thác công trình thủy lợi tiếp tục vận hành các công trình thủy lợi đảm bảo theo quy trình, tính toán khả năng tích nước của hồ, đập, phối hợp với địa phương khuyến cáo người dân trong mùa mưa lũ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát tổng thể, đánh giá thực trạng, công tác quản lý các hồ, đập trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh đề xuất với Trung ương đưa vào dự án sửa chữa những hồ có quy mô lớn và đề xuất với tỉnh sửa chữa những hồ cấp bách có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mùa mưa lũ cũng như vận hành lâu dài. Khi những hồ, đập đảm bảo đủ điều kiện về bền vững và điều tiết nước, khuyến khích người dân phát triển nuôi trồng thủy sản, khai thác du lịch sinh thái, dịch vụ để phát huy lợi ích của các công trình thủy lợi, không chỉ phục vụ cho tưới tiêu, thoát nước, thoát lũ vào mùa mưa mà còn tạo kế sinh nhai cho người dân, phục vụ cho tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội.