Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiện toàn Hội đồng trọng tài lao động tỉnh

Ảnh minh họa

Hội đồng trọng tài lao động tỉnh vừa được UBND tỉnh kiện toàn tại Quyết định số 1485/QĐ-UBND, ngày 07/8/2018.

 

Theo đó, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên gồm lãnh đạo Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Nhiệm kỳ của Hội đồng là 05 năm, từ 01/8/2018 - 30/7/2023.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 07/8/2018./.

 

Bích Diệp