Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 119 /KH-UBND, ngày 07/8/2018).

 

Ảnh minh họa (Internet)

Phấn đấu đến năm 2020: 100% kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập, bệnh viện ngoài công lập và đạt 80% đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác; đạt 90% kê đơn thuốc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập, bệnh viện ngoài công lập và đạt 70% đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác; 100% bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc tại quầy thuốc, nhà thuốc.

 

Kế hoạch cũng tập trung vào một số giải pháp về công tác quản lý, kiểm soát hoạt động kê đơn, bán thuốc kê đơn, về truyền thông, tập huấn, đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm./.

 

Bích Diệp