Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017)

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 16/7/2018 về tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017).

 

Nội dung tổng kết: Đánh giá toàn diện các nội dung theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng; những hạn chế, vướng mắc, bấp cập và nguyên nhân, tập trung công tác quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, xây dựng Bộ đội Biên phòng tại địa phương, chế độ, chính sách đối với Bộ đội Biên phòng; dự báo tình hình có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh ở cửa khẩu; nêu những kiến nghị, đề xuất liên quan đến lực lượng Bộ đội Biên phòng.

 

Các sở, ngành, UBND các huyện biên giới tổng kết bằng văn bản (không tổ chức hội nghị), gửi báo cáo tổng kết trước ngày 30/7/2018. Hội nghị tổng kết cấp tỉnh tổ chức xong trước ngày 20/8/2018./.

 

Bích Diệp