Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 09/7 - 15/7/2018)

Mức hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Tăng cường kiểm tra, giám sát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Kế hoạch phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2018 - 2020.

 

 

Mức hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

 

Mức hỗ trợ trên do UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 10/7/2018. Đất trồng lúa, mức hỗ trợ tưới tiêu bằng động lực là 1.811 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực 1.267 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ 1.539 đồng/ha/vụ. Mức hỗ trợ đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông bằng 40% mức hỗ trợ đối với đất trồng lúa. Hỗ trợ cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, dược liệu bằng bơm điện là 1.020 đồng/m3, bằng hồ đập, kênh cống là 840 đồng/m3. Nếu tính theo diện tích (ha), mức hỗ trợ kinh phí bằng 80% mức hỗ trợ đối với đất trồng lúa cho một năm (2 vụ). Thời hạn hỗ trợ từ ngày 01/01/2017 - 30/6/2018.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 2658/VP-NC ngày 12/7/2018. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người xuất nhập cảnh; giám sát chặt chẽ phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở, không để tình trạng thẩm lậu hàng hóa qua biên giới. Sở Ngoại vụ tham mưu cho UBND tỉnh trao đổi với Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc thống nhất thời gian làm việc của các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo đúng quy định tại các văn bản của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương.

 

Kế hoạch tập trung phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2018 - 2020

 

UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 13/7/2018. Mục tiêu trước mắt phát triển huyện Bắc Sơn trở thành khu du lịch tập trung về cảnh quan, sinh thái - lịch sử, về nguồn, có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng du lịch chung của tỉnh. Một số nhiệm vụ: Tổ chức, hình thành không gian du lịch cảnh quan, sinh thái - lịch sử, về nguồn đặc sắc, theo đó tôn tạo, nâng cấp tại các Khu di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh: Đèo Tam Canh, Đình Nông Lục, Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, Làng văn hóa du lịch cộng đồng xã Quỳnh Sơn, xã Vũ Lăng, các dự án “Dòng suối Hoa”, “Thung lũng hoa Bắc Sơn”, rừng Nghiến nguyên sinh xã Bắc Sơn...; phát triển sản phẩm du lịch có tính nổi trội, cạnh tranh cao; tăng cường , quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển nguồn nhân lực du lịch.

 

Quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 2625/VP-KTN ngày 11/7/2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu lập kế hoạch điều tra cơ bản về thủy lợi trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án phân cấp, bàn giao lại hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật. Các tổ chức, cá nhân đang quản lý các công trình thủy lợi tiếp tục quản lý, khai thác có hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu về nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của Nhân dân.

 

Chuyển giao 10 chợ xã huyện Bắc Sơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 09/7/2018, gồm các chợ: Tân Tri, Chiến Thắng, Tân Thành, Nhất Hòa, Nhất Tiến, Hưng Vũ, Trấn Yên, Vũ Lễ, Vũ Sơn, Vũ Lăng. Thời gian tiếp nhận, chuyển giao từ ngày 01/8/2018. Các doanh nghiệp, hợp tác xã được tiếp nhận các chợ thực hiện đúng các quy định về tổ chức, quản lý và kinh doanh chợ, Phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ đã được phê duyệt. UBND huyện Bắc Sơn trực tiếp chỉ đạo thực hiện Phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân và các hộ kinh doanh về phát triển các chợ được chuyển giao, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc.

 

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 2667/VP-KGVX ngày 12/7/2018. Các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3886/BYT-DP ngày 06/7/2018 của Bộ Y tế. Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình bệnh sởi; phát hiện sớm, cách ly các trường hợp mắc bệnh; phân tuyến điều trị tại các bệnh viện, hướng dẫn người chăm sóc người bệnh thực hiện các biện pháp phòng bệnh; đẩy mạnh thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Cấp kinh phí để mua vắc xin phòng bệnh sởi triển khai tiêm chiến dịch cho đối tượng nguy cơ tại các vùng có nguy cơ cao.

 

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018

 

Danh sách được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 với tổng số 2.314 người trên địa bàn các huyện, thành phố. Những người thuộc danh sách được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác liên quan. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/7/2018.