Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực học đường

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 -2021 (Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 16/7/2018).

 

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống bạo lực học đường; tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống bạo lực học đường vào các hoạt động giáo dục, nội dung chương trình, sách giáo khoa; xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục; nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, giám sát và xử lý về bạo lực học đường./.

 

Phương Linh