Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Ban Chỉ đạo (BCĐ) dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vừa có Quyết định số 105 /QĐ-BCĐ, ngày 13/7/2018 ban hành Quy chế làm việc của BCĐ dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT.

 

a6
Ảnh minh họa

BCĐ làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng BCĐ khi được ủy quyền. BCĐ tổ chức kiểm tra thực địa và họp định kỳ mỗi tháng một lần nhằm kiểm điểm đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án, kịp thời chỉ đạo khắc phục, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

Các thành viên BCĐ làm việc theo chế độkiêm nhiệm, có trách nhiệm phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ của BCĐ, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trong BCĐ và các nội dung nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

 

Thùy Linh