Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch tập trung phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2018 - 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tập trung phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2018 - 2020 (Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 13/7/2018).

 

Hình ảnh Thung lũng Bắc Sơn (news.zing.vn)

Mục đích nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng tổ chức 03 không gian du lịch tập trung của tỉnh (Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và du lịch biên giới, cửa khẩu; thành phố Lạng Sơn; huyện Bắc Sơn); trước mắt quan tâm phát triển huyện Bắc Sơn trở thành khu du lịch tập trung về cảnh quan, sinh thái - lịch sử, về nguồn, có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng du lịch chung của tỉnh.

 

Một số nội dung nhiệm vụ: Tổ chức, hình thành không gian du lịch cảnh quan, sinh thái - lịch sử, về nguồn đặc sắc; theo đó, thực hiện đầu tư tôn tạo, cải tạo, nâng cấp tại các Khu di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh  như: Đèo Tam Canh, Đình Nông Lục, Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, các hang động…, Làng văn hóa du lịch cộng đồng xã Quỳnh Sơn, xã Vũ Lăng, các dự án “Dòng suối Hoa”, “Thung lũng hoa Bắc Sơn”, rừng Nghiến nguyên sinh xã Bắc Sơn và các dự án đầu tư phát triển du lịch khác; đầu tư, phát triển hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật đồng bộ; phát triển sản phẩm du lịch có tính nổi trội, cạnh tranh cao; cải thiện môi trường du lịch; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển nguồn nhân lực du lịch./.

 

Bích Diệp