Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi tại Công văn số 2667 /VP-KGVX, ngày 12/7/2018.

 

Chính thức sử dụng vắc xin sởi - rubella do Việt Nam sản xuất

Ảnh minh họa

Các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3886/BYT-DP, ngày 06/7/2018 của Bộ Y tế.

 

Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình bệnh sởi tại cộng đồng và các cơ sở y tế phát hiên sớm, cách ly các trường hợp mắc bệnh; phân tuyến điều trị tại các bệnh viện, hướng dẫn người chăm sóc người bệnh thực hiện các biện pháp phòng bệnh; đẩy mạnh thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Cấp kinh phí để mua vắc xin phòng bệnh sởi triển khai tiêm chiến dịch cho đối tượng nguy cơ tại các vùng có nguy cơ cao. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi, đưa trẻ đi tiêm vắc xin sởi đúng lịch, đủ mũi.

 

Thùy Linh