Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường kiểm tra, giám sát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản thông báo ý kiến của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, (Công văn số 2658/VP-NC, ngày 12/7/2018).

 

Lực lượng Hải quan, Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị phối hợp kiểm tra hàng hóa và hành khách xuất nhập cảnh. Nguồn: baohaiquan.vn

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường, duy trì nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát đối với người xuất nhập cảnh; giám sát chặt chẽ đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở không để tình trạng thẩm lậu hàng hóa qua biên giới.

 

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trao đổi với Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc thống nhất thời gian làm việc của các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo đúng quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ và Thông tư số 44/2018/TT-BQP ngày 24/3/2018 của Bộ Quốc phòng và tình hình thực tế tại địa phương.

 

Khánh Ly