Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt danh sách 2.314 người  có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2018 (Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 12/7/2018).

 

Theo đó, huyện Tràng Định có 260 người, thành phố Lạng Sơn: 127 người, huyện Lộc Bình: 296 người, huyện Chi Lăng: 217 người, huyện Bình Gia: 197 người, huyện Hữu Lũng: 204 người, huyện Cao Lộc: 226 người, huyện Văn Quan: 189 người, huyện Văn Lãng: 213 người, huyện Bắc Sơn: 232 người,  huyện Đình Lập: 153 người.

 

Những người trong danh sách này được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/7/2018./.

 

Phương Linh