Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị

Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 1314-QĐ/TU, ngày 09/7/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_2957.JPG

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng BCĐ

Theo đó, đồng chí Hoàng Văn nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Trung Thực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực. Thành viên BCĐ là lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan. Đảng ủy Công an tỉnh là cơ quan Thường trực BCĐ.

 

BCĐ có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức tổng kết ở các cấp, các ngành, tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết cấp tỉnh và xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.

 

Thùy Linh