Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 11 July 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
52/TB-BKHĐT
Ngày ban hành
Ngày ban hành