Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổ chức Chương trình khuyến học, khuyến tài năm 2018

Hội Khuyến học thành phố Lạng Sơn trao quà Tết năm 2018 cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nguồn: Trang TTĐT Sở GD&ĐT

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Chương trình khuyến học, khuyến tài năm 2018, (Công văn số 2614/VP-KGVX, ngày 10/7/2018).

 

Theo đó, đồng ý với đề xuất của Hội Khuyến học tỉnh về tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ xanh Xứ Lạng, vì em hiếu học năm 2018”. Hội Khuyến học tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.

 

Tùy theo điều kiện cụ thể từng năm, Hội Khuyến học tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, trình Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ theo quy định về thực hiện Chương trình “Thắp sáng ước mơ xanh Xứ Lạng, vì em hiếu học” định kỳ vào tháng 8 hàng năm trước khai giảng năm học mới.

 

Khánh Ly