Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản thông báo ý kiến của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, (Công văn số 2548/VP-KTN, ngày 05/7/2018).

 

Ban An toàn giao thông tỉnh nghiên cứu, chủ động phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo đề nghị của Cục Đường sắt Việt Nam tại Công văn số 1289/CĐSVN-PCTT, trong đó, tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải đường sắt đến cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân dọc các tuyến đường sắt chạy qua. Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt với chủ đề năm 2018 của ngành Giao thông vận tải góp phần thực hiện mục tiêu chung là tiếp tục giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

 

Khánh Ly