Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, thanh toán, hoạt động ngoại hối trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh, hoạt động thanh toán và hoạt động ngoại hối trên địa bàn tỉnh (Công văn số 608/UBND-KTTH ngày 05/7/2018).

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cảnh báo, thông tin về các vụ việc vi phạm đến hoạt động chấp nhận thanh toán thẻ và các chế tài xử lý; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh, thanh toán, ngoại hối tại các cửa hàng phục vụ khách du lịch là người Trung Quốc; chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động thanh toán, ngoại hối.

 

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường quản lý tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thanh tra, kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, nhãn, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các cơ sở kinh doanh nhất là các cơ sở kinh doanh phục vụ khách du lịch là người Trung Quốc; đấu tranh, điều tra, xử lý các vi phạm về hoạt động kinh doanh, hoạt động ngoại hối và hoạt động thanh toán./.

 

Phương Linh