Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh vừa được thành lập theo Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Theo đó, lãnh đạo Sở Tài chính là Chủ tịch Hội đồng, lãnh đạo phòng Quản lý Giá và Công sản - Sở Tài chính là thành viên Thường trực. Đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn liên quan đến tài sản cần định giá là thành viên Hội đồng.

 

Hội đồng định giá tài sản và các thành viên tham gia Hội đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ và Thông tư số 43/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính.

 

Về chi phí định giá tài sản, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/7/2018./.

 

Phương Linh