Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 18/6 - 24/6/2018)

Tăng cường đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Tăng cường đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 2292/VP-KTN ngày 21/6/2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ chứa trên địa bàn, xử lý khắc phục ngay những công trình, hạng mục hư hỏng có nguy cơ mất an toàn; rà soát ngay các vùng hạ du hồ chứa tập trung đông dân cư có nguy cơ ngập lụt, chuẩn bị phương án cảnh báo cho nhân dân biết để sẵn sàng ứng phó khi xả lũ. Xây dựng phương án tích nước hợp lý đối với những hồ chứa xung yếu để đảm bảo chống hạn, an toàn công trình và dân cư vùng hạ du. Tổ chức trực ban thường xuyên, theo dõi diễn biến thời tiết để sớm phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

 

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 550/UBND-KSTT ngày 19/6/2018. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, trình ban hành trong quý III/2018. Các sở, ngành rà soát, lựa chọn, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; danh mục tiếp nhận trực tuyến, hoàn thành trong quý III năm 2018. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cấp xã.

 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 2345/VP-KTN ngày 25/6/2018. Yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2018; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sử dụng linh hoạt nguồn vốn được cấp cho từng dự án. Đối với một số công trình được giao số vốn tập trung lớn trong năm 2018, các chủ đầu tư cần lập kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung vướng mắc.

 

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản

 

Đó là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 566/UBND-KTN ngày 25/6/2018. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức phân luồng, đảm bảo giao thông tại các khu vực chợ, tuyến đường trọng điểm, đảm bảo các hoạt động thu mua, vận chuyển tiêu thụ nông sản được an toàn, thuận lợi, chống ùn tắc giao thông, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1 vào vụ na; tăng cường thông tin, tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, ngăn chặn và xử lý tình trạng người dân phơi nông sản, rơm rạ lấn chiếm lòng, lề đường, đốt rơm rạ, sản phẩm phụ của nông nghiệp tạo khói dọc các tuyến đường gây mất an toàn giao thông.

 

Triển khai thi hành các quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 568/UBND-NC ngày 26/6/2018 chỉ đạo triển khai thi hành các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, Thông tư số 04/2018/TT-BTP đạt hiệu quả. Giải quyết yêu cầu bồi thường theo đúng thẩm quyền, thủ tục theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành tại địa phương.

 

Hỗ trợ tỉnh Sơn La xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 549/UBND-KTTH ngày 19/6/2018. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII và các cơ quan có liên quan chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ, ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết thủ tục thông quan cho mặt hàng nông sản của tỉnh Sơn La xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

 

Thành lập Ban Chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT

 

UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo trên tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/6/2018. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo là Sở Giao thông vận tải. Thành viên còn lại là lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, đơn vị có liên quan. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bảo đảm tiến độ, chất lượng, môi trường, an ninh trật tự và an toàn giao thông, tuân thủ các quy định của pháp luật.