Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT, (Công văn số 2166/VP-KGVX, ngày 13/6/2018).

 

 

Ảnh minh họa.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, thực hiện phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Để việc triển khai Thông tư 32 được thuận lợi, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1778/BTTTT-THH, ngày 16/6/2018 hướng dẫn một số nội dung cụ thể như: Nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm, cung cấp biểu mẫu điện tử, công bố danh mục DVCTT, đảm bảo việc trao đổi thông tin và đánh giá sự hài lòng của người sử dụng đối với DVCTT mức độ 3, mức độ 4, yêu cầu đối với việc cung cấp DVCTT, sử dụng giao thức truyền siêu văn bản an toàn (HTTPS), hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới Ipv6, DNNSEC./.

 

Khánh Ly