Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo (Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 14/6/2018).

 

Ảnh minh họa

Mục tiêu cụ thể là tiếp tục bám sát các tiêu chí đánh giá về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI); tiếp tục thực hiện các mục tiêu đã đề ra về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.

 

Tỉnh tập trung cải thiện, tăng thêm 6-8 bậc trên bảng xếp hạng của PCI toàn quốc năm 2018, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số PCI bị giảm điểm và hiện đang bị xếp hạng thấp, cụ thể các chỉ số Tính năng động của chính quyền tỉnh, Tiếp cận đất đai, Thiết chế pháp lý, Chi phí không chính thứ tăng ít nhất 3 bậc, các chỉ số khác tăng ít nhất nhất 3-5 bậc trong bảng xếp hạng.

 

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đến hết năm 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4.

 

Tại Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện của từng cơ quan, đơn vị liên quan nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh./.

 

Phương Linh