Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

Ảnh minh họa

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

 

UBND tỉnh vừa bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính (Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND, ngày 12/6/2018).

 

 

Cụ thể, bãi bỏ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018./.

 

Bích Diệp