Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường công tác quản lý vận tải đường thủy khu vực cửa khẩu Bình Nghi

Bến Bình Nghi. Nguồn: baohaiquan.vn

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vận tải đường thủy khu vực cửa khẩu Bình Nghi, (Công văn số 2016/VP-KTN, ngày 06/6/2018).

 

Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra các phương tiện thủy nội địa và người lái khu vực cửa khẩu Bình Nghi về điều kiện hoạt động vận tải theo quy định, có biện pháp quản lý bảo đảm các phương tiện đủ tiêu chuẩn hoạt động, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

 

Khánh Ly