Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 5/2018

Tháng 5/2018, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng theo kế hoạch đề ra.

 

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2018

Trong tháng, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân ước thực hiện 44.800 ha, đạt 84,5% kế hoạch. Trồng rừng mới được 4.232 ha, đạt 47,0% kế hoạch. Tình hình sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 11,59% so với cùng kỳ năm 2017; tính chung 5 tháng tăng 12,9% so với cùng kỳ.

 

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5 ước 435,6 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng 1.993,8 tỷ đồng, đạt 31,7% dự toán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 5 ước đạt 1.554,5 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng 7.867,7 tỷ đồng, đạt 46,8% kế hoạch, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,89% so với tháng 12/2017; bình quân 5 tháng đầu năm tăng 2,21% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 5 ước đạt 380 triệu USD, lũy kế 5 tháng ước 1.855 triệu USD, đạt 38,2% kế hoạch, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

 

Tổng lượng khách du lịch trong tháng 5 ước 223,4 nghìn lượt, doanh thu du lịch đạt 80 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng là 1.409.500 lượt khách, tăng 10,4 % so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt 476 tỷ, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

 

Trong tháng thực hiện công tác tổng kết năm học 2017 - 2018, chuẩn bị tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Tập trung tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, chuẩn bị tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII, năm 2018. Tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế, an sinh xã hội, giải quyết việc làm và các công tác khác.

 

Tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo; tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công tác đối ngoại được triển khai tích cực./.

 

Phương Linh

(Theo Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh)