Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1060/QĐ-UBND, ngày 07/6/2018 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo

Ban Chỉ đạo do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Đại tá Nông Long Ân, Phó Chính uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Trương Thị Hợp, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban. Thành viên còn lại là lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể có liên quan. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nội dung Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện và giải quyết những vướng mắc, phát sinh; tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 07/6/2018./.

 

Bích Diệp