Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

UBND tỉnh vừa chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Công văn số 506/UBND-KTN, ngày 06/6/2018).

 

Ảnh minh họa (baogiaothong.vn)

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 818/UBND-KTN ngày 14/8/2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 358/UBND-KTN ngày 23/4/2018 về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018. Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng phương tiện sản xuất nông nghiệp để chở người tham gia giao thông. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào tự quản giữ gìn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông./.

 

Bích Diệp