Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành lập Hội đồng xét tuyển tham gia đào tạo tại Quảng Tây, Trung Quốc

Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại các trường đại học thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc năm 2018 vừa được thành lập theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng xét tuyển

Theo đó, Hội đồng xét tuyển do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên gồm lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, lãnh đạo một số phòng liên quan thuộc Sở Ngoại vụ, Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh. Cơ quan thường trực giúp việc là Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Hội đồng xét tuyển làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách đăng ký lưu học sinh tham gia đào tạo trình độ đại học, sau đại học tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc năm 2018, gửi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc trước ngày 30/5/2018./.

 

Phương Linh