Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiện toàn Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định kiện toàn Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn thuộc Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam. (Tại Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 16/5/2018).

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban công tác

Theo đó, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban công tác; Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh là Phó Trưởng Ban. Các thành viên gồm lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, các sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế. Cơ quan thường trực gồm 05 thành viên gồm các cán bộ của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.

 

Tiểu ban có trách nhiệm triển khai thực hiện Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh; tham mưu về công tác quản lý cửa khẩu; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện công tác quản lý cửa khẩu theo các văn kiện pháp lý về cửa khẩu đã được ký kết./.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Phương Linh