Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2018, (Công văn số 1640/VP-KTTH, ngày 11/5/2018).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối, cùng với Sở Ngoại vụ, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các cơ quan liên quan của tỉnh chủ động phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang triển khai các nội dung cần thiết để đảm bảo tổ chức thành công các Hội nghị theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang tại Kế hoạch số 1406/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức các Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2018, trong đó, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang chuẩn bị các điều kiện và tổ chức hội nghị; làm việc với các cơ quan liên quan của thị Bằng Tường (Trung Quốc) trao đổi về kế hoạch và công tác chuẩn bị hội nghị, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang mời các đại biểu Trung Quốc và mời các hiệp hội, các doanh nghiệp xuất khẩu hoa qua và các cơ quan truyền thông tại Lạng Sơn tham dự hội nghị tại thanh phố Bắc Giang.

Khánh Ly