Skip to main content

Kế hoạch tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình “Cặp lá yêu thương” tại Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình “Cặp lá yêu thương” (Kế hoạch số 86 /KH-UBND, ngày 11/5/2018).

 

Theo đó, tổ chức truyền hình trực tiếpChương trình “Cặp lá yêu thương” để giới thiệu các trẻ em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tới khán giả truyền hình cả nước nhằm huy động sự giúp đỡ trực tiếp giữa các nhà hảo tâm được gọi là “Lá lành” với các em cóhoàn cảnh khó khăn được gọi là “Lá chưa lành” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cặp lá yêu thương hướng tới hỗ trợ tất cả các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trọng tâm là học sinh nghèo vươn lên học giỏi, để biến những ước mơ đi học của các em trở thành hiện thực.

 

Chương trình “Cặp lá yêu thương” được tổ chức truyền hình trực tiếp vào ngày 03/6/2018 tại Công viên Chi Lăng, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Chương trình có nội dung kết nối, vận động các nhà hảo tâm, tài trợ, hỗ trợ cho 58 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chọn trong chương trình với số tiền tối thiểu là 400.000 đồng/em/tháng và được hỗ trợ cho đến khi các em không còn đi học./.

Bích Diệp