Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt Đề án triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 869/QĐ-UBND, ngày 10/5/2018).

 

Ảnh minh họa

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ của địa phương thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tác nghiệp, điều hành của chính quyền các cấp trên môi trường mạng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hiện đại hóa nền hành chính...; việc triển khai lắp đặt, mở rộng đảm bảo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.

 

Quy trình và thời gian thực hiện: Từ nay đến tháng 6/2018, trên cơ sở Đề án triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã trên địa bàn tỉnh được phê duyệt, tiến hành khảo sát, đánh giá chi tiết tại các địa điểm dự kiến thực hiện Đề án, lập, thẩm định, trình duyệt dự toán kinh phí. Từ tháng 7 -  9/2018: Thực hiện các thủ tục đầu tư mua sắm hệ thống trang thiết bị, triển khai lắp đặt, tập huấn, vận hành thử. Từ tháng 10 - 11/2018: Nghiệm thu, đưa vào sử dụng và ban hành quy chế quản lý hoạt động của hệ thống./.

Bích Diệp