Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 2 May 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
12/BC-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Phụ lục 15.02.2017.doc 58 KB