Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 19 January 2018

Thông tin liên hệ

Cơ quan chủ quản : Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.
Phó Trưởng ban Biên tập :

Ông Dương Văn Chiều - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336
Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn