Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Danh sách hộp thư điện tử công vụ

Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 19 January 2018
Họ và Tên Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ Chức vụ
Phạm Ngọc Thưởng pnthuong@langson.gov.vn Chủ tịch UBND tỉnh
Hồ Tiến Thiệu htthieu@langson.gov.vn Phó chủ tịch
Nguyễn Long Hải nlhai@langson.gov.vn Phó chủ tịch
Nguyễn Công Trưởng nctruong@langson.gov.vn Phó chủ tịch
Lý Vinh Quang lvquang@langson.gov.vn Phó chủ tịch
Phùng Quang Hội pqhoi@langson.gov.vn Chánh văn phòng UBND tỉnh
Phạm Hùng Trường phtruong@langson.gov.vn Phó chánh Vp
Hoàng Văn Quý hvquy@langson.gov.vn Phó chánh Vp
Dương Văn Chiều dvchieu@langson.gov.vn Phó chánh Vp
Nguyễn Văn Hà nvha@langson.gov.vn Trưởng phòng tổng hợp
Đinh Trọng Kiên dtkien@langson.gov.vn Phó trưởng phòng TH
Nguyễn Ngọc Khánh nnkhanh@langson.gov.vn chuyên viên
Lê Trọng Tuấn lttuan@langson.gov.vn Trưởng phòng KGVX
Ngô Tiến Bình binhnt@langson.gov.vn Phó trưởng phòng
Lý Hồng Hải lhhai@langson.gov.vn chuyên viên
Nguyễn Thị Hoàn   chuyên viên
Phan Vũ Hoàng Tùng pvhtung@langson.gov.vn chuyên viên
Lê Khả Thanh lkthanh@langson.gov.vn Trưởng phòng KTTH
Lâm Văn Chiến lvchien-03@langson.gov.vn chuyên viên
Vi Tiến Dũng dungvt@langson.gov.vn phó trưởng phòng
Lộc Tiến Huy lthuy@langson.gov.vn phó trưởng phòng
Trịnh Tiến Duy ttduy@langson.gov.vn Trưởng phòng Nội Chính
Bùi Minh Bắc bmbac@langson.gov.vn Phó trưởng phòng
Phương Văn Du pvdu-03@langson.gov.vn chuyên viên
Hoàng Thị Minh Điệp htmdiep@langson.gov.vn chuyên viên
Vũ Quang Khánh vqkhanh@langson.gov.vn chuyên viên phụ trách phòng
Nông Ngọc Trường nntruong@langson.gov.vn chuyên viên
Vy Chí Sỹ vychisy@langson.gov.vn chuyên viên
Vi Anh Tuấn vatuan@langson.gov.vn chuyên viên
Hoàng Văn Trung   chuyên viên
Tống Quang Vinh tqvinh-03@langson.gov.vn chuyên viên
Nguyễn Thị Lệ Thu ntlthu@langson.gov.vn Trưởng phòng KSTTHC
Đặng Trần Ánh dtanh@langson.gov.vn chuyên viên
Hà Thị Hồng Trang hthtrang-03@langson.gov.vn chuyên viên
Âu Văn Ấn avan@langson.gov.vn Trưởng Phòng HCQT
Đoàn Thị Miên dtmien@langson.gov.vn phó trưởng phòng
Đinh Văn Huấn dvhuan@langson.gov.vn phó trưởng phòng
Hoàng Trung Hiếu hoanghieu@langson.gov.vn chuyên viên
Dương Công Hiệp dchiep@langson.gov.vn Phó ban tiếp công dân
Hoàng Văn Thưởng hvthuong@langson.gov.vn Phó ban tiếp công dân
Trịnh Thị Thúy thuytt@langson.gov.vn chuyên viên
Hoàng Mạnh Hùng hmhung@langson.gov.vn Giám đốc trung tâm THCB
Bùi Đức Trung bdtrung@langson.gov.vn Phó giám đốc
Nguyễn Minh Thế nmthe@langson.gov.vn Trưởng phòng Tin Học
Nông Quang Đạt nqdat@langson.gov.vn nhân viên
Vi Lộc Vũ   nhân viên
Nguyễn Quỳnh Anh nqanh@langson.gov.vn nhân viên
Nguyễn Đức Thịnh ndthinh@langson.gov.vn nhân viên
Trần Thị Phương Linh ttplinh@langson.gov.vn Phó Trưởng phòng Công báo
Hoàng Thị Bích Diệp htbdiep@langson.gov.vn nhân viên
Lô Thùy Linh   nhân viên
Triệu Khánh Ly   nhân viên
cong thong tin dien tu congthongtindientu@langson.gov.vn  
Công Báo Tỉnh congbao@langson.gov.vn  
Ban bien tap Web banbientap@langson.gov.vn  
UBND tinh ubndls@langson.gov.vn  
van thu vanthu_vpubndt@langson.gov.vn  
Văn phòng UBND vanphong@langson.gov.vn