Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử Trung tâm phục vụ hành chính công và ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 16/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) và ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Dự lễ ra mắt có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, cán bộ công chức TTPVHCC.

 

 Ra mắt Ban Biên tập Trang thông tin điện tử TTPVHCC

 

Trang thông tin điện tử TTPVHCC được xây dựng với mục đích kịp thời phản ánh các kết quả giải quyết TTHC đến với các tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, mộ cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện các TTHC qua hình thức trực tuyến; hướng dẫn thực hiện, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hoặc chuyển giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC... Trong thời gian vận hành thử nghiệm từ tháng 7/2019 – 9/2019, Trang thông tin điện tử TTPVHCC đã đăng tải được 30 tin, bài tuyên truyền về các hoạt động của Trung tâm, 15 văn bản. Ngày 15/9/2019, Trang thông tin điện tử TTPVHCC đi vào hoạt động chính thức dưới tên miền trên mạng internet: http://hanhchinhcong.langson.gov.vn.

 

Ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC được triển khai thực hiện dựa trên Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty cổ phần VNG với Sở Thông tin và Truyền thông. Việc triển khai ứng dụng này nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến, qua đó giảm thời gian, chi phí đi lại, tạo sự thuận lợi, dễ dàng trong thực hiện TTHC.

 

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Ban biên tập Trang thông tin điện tử TTPVHCC nâng cao hiệu quả hoạt động, thiết lập đội ngũ cộng tác viên, lựa chọn đăng tải thông tin lên trang theo đúng quy định; các thông tin phải bảo đảm tính kịp thời, chính xác và có những thông tin hữu ích phục vụ người dùng. Đối với ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC đề nghị sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần VNG triển khai thực hiện theo đúng biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết; tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm này, trong đó cần lưu ý tính bảo mật, đồng thời tuyên truyền về ứng dụng đến người dân; từ đó góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC của tỉnh, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp.

 

Thùy Linh