Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Uỷ ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Chiều ngày 05/11/2018, đoàn công tác của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBCPN) do đồng chí Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên của Ủy ban quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn về hoạt động VSTBCPN và bình đẳng giới năm 2018. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBCPN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Năm 2018, công tác triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới (BĐG) và VSTBCPN luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban VSTBCPN được thành lập ở 226/226 xã, phường, thị trấn, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về BĐG được triển khai đồng bộ, thường xuyên. Ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện và tăng cường sự tham gia của phụ nữ, trong đó có công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ. Tính đến tháng 10/2018, tỷ lệ đảng viên là nữ chiếm 39% tổng số đảng viên toàn tỉnh, tỷ lệ lãnh đạo cấp sở ngành là nữ chiếm gần 25% tổng số lãnh đạo toàn tỉnh.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ với đoàn kiểm tra về những kinh nghiệm và giải pháp của tỉnh trong triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới như: Làm tốt công tác tuyên truyền, cơ chế chính sách cụ thể, quan tâm nâng cao nhận thức, đào tạo quy hoạch đối với cán bộ nữ. Đồng thời, nêu lên khó khăn và phân tích nguyên nhân vướng mắc như: Với đặc thù  là tỉnh miền núi biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 83%, trình độ dân trí còn thấp, tình trạng trọng nam khinh nữ, tỷ lệ phụ nữ được học hành còn thấp, tệ nạn buôn bán ma tuý, buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái qua biên giới, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới, các đề án, dự án, các chỉ tiêu…

 

Đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban VSTBCPN tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí đề nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt, hiệu quả để triển khai thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan về BĐG, VSTBCPN, bồi dưỡng, đào tạo quy hoạch cán bộ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ được học tập, rèn luyện, phấn đấu, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp liên ngành, huy động sức mạnh, sự vào cuộc của các sở, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể. Tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách về BĐG, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đặc biệt là hướng đến đối tượng chị em phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện các hoạt động về BĐG.

 

Khánh Ly