Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 20/3/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

 

Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm được cấp có thẩm quyền giao, từng bước nâng cao vai trò quản lý nhà nước về thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, định hướng hoạt động thông tin tuyên tuyền kịp thời, đa dạng và đúng trọng tâm, trọng điểm; đạt nhiều kết quả tích cực trong ứng dụng công nghệ thông tin, kết quả xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 (ICT-INDEX) tỉnh đứng thứ 32/63 tỉnh, thành phố, tăng 26 bậc so với năm 2017. Cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc được tăng cường đầu tư, dịch vụ được cung cấp có chất lượng ngày càng tốt hơn, công tác quản lý các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính tiếp tục được thực hiện tốt.

 

Về triển khai nhiệm vụ năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch công tác, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông, tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm như: tham mưu xây dựng Đề án xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng trang thông tin điện tử cho các xã đã về đích nông thôn mới, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền…

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của Sở Thông tin và Truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ công tác thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn có những hạn chế, một số việc chưa xử lý dứt điểm…, cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Trong năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng chính quyền điện tử; quan tâm quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác quản lý báo chí, xuất bản, việc thực hiện quy chế phát ngôn của các cơ quan nhà nước; tập trung khảo sát, nắm bắt và có giải pháp nâng cao đời sống văn hóa, thông tin ở cơ sở của nhân dân./.

 

Phương Linh