Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với đoàn kiểm tra về khí tượng thủy văn

Ngày 27/6/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật khí tượng thủy văn do đồng chí Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn.

 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm, triển khai thực hiện Luật Khí tượng, thủy văn, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến thi hành Luật trên địa bàn.  Công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được thực hiện tốt, đáp ứng được yêu cầu phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện và phòng, chống thiên tai được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đã ban hành phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai, trong đó tập trung vào các loại hình thiên tai chủ yếu có khả năng ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn, quản lý chất lượng đo, kiểm định được chú trọng.

 

Tuy nhiên, quá trình triển khai thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh còn có khó khăn về tổ chức bộ máy, nhân sự, công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, quy hoạch có tính liên ngành về khí tượng thủy văn…

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định công tác thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn đã được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện; đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khó khăn còn tồn tại. Trong thời gian tới, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời tham mưu để ban hành quy hoạch mạng lưới trạm Khí tượng thủy văn chuyên dùng, rà soát ngay nhu cầu quỹ đất các trạm hiện có và các trạm bổ sung mới. Đồng thời, đề xuất với đoàn kiểm tra một số kiến nghị về đầu tư thiết bị, nâng cao trình độ công nghệ cho hoạt động khí tượng thủy văn, quy định thống nhất về hành lang an toàn bảo vệ các trạm khí tượng thủy văn…

 

Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu

 

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, triển khai thực hiện các hoạt động khí tượng thủy văn của tỉnh. Đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động này; quan tâm bố trí biên chế, ngân sách thực hiện; thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn công trình khí tượng thủy văn; có kế hoạch xây dựng mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dung./.

 

Phương Linh