Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn đại diện Thương hội Chương Châu Phúc Kiến, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

Ngày 07/9/2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn đại diện Thương hội Chương Châu Phúc Kiến, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc để xem xét đề xuất đầu tư tại tỉnh của Thương hội.

 

Tại buổi làm việc, đai diện Thương hội Chương Châu đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép nghiên cứu, lập đề xuất dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp Na Dương, huyện Lộc Bình . Theo đó, dự án có quy mô 127 ha, tổng mức đầu tư ước trên 748 triệu USD với 100% vốn đầu tư nước ngoài, tiến độ thực hiện dự án 5 năm từ 2018 – 2022. Thương hội cam kết đảm bảo đủ vốn đầu tư dự án, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với địa phương và chấp hành nghiêm túc pháp luật Việt Nam.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh luôn hoan nghênh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào khảo sát, nghiên cứu, đầu tư tại khu công nghiệp Na Dương, tuy nhiên đây là dự án lớn nên cần được nghiên cứu, xem xét kỹ để đảm bảo dự án đầu tư có hiệu quả. Đồng chí yêu cầu các sở:  Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng thực hiện thẩm định về quá trình hình thành, phát triển, năng lực tài chính và hoạt động của Thương hội tại Trung Quốc, làm rõ những lĩnh vực đầu tư của Thương hội, khảo sát nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh để đáp ứng cho hoạt động của nhà máy, thẩm định hiệu quả tài chính của dự án, các vấn đề liên quan đến doanh thu, nộp thuế..., đồng thời nghiên cứu các tác động đến môi trường, các vấn đề liên quan đến thuê đất, thủ tục xây dựng, cấp phép xây dựng và những thủ tục khác có liên quan đến dự án... Huyện Lộc Bình phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát tình hình thực tế của khu đất nhà đầu tư quan tâm, ảnh hưởng của dự án đến các hộ dân... Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh.

 

Thùy Linh