Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng

Sáng 26/6, Đoàn kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính (KLKCHC) tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2018 của tỉnh Lạng Sơn do ông Hứa Hải Quỳnh, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành KLKCHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng. Đoàn đã kiểm tra thực tế việc thực kiện KLKCHC tại các phòng nghiệp vụ của 2 sở; kiểm tra số lượng cán bộ, công chức, người lao động (CBCC-NLĐ) có mặt trong giờ làm việc và việc đeo thẻ của CBCCVC-NLĐ.

 

DSC_0524.JPG

DSC_0529.JPG

Đoàn kiểm tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có 49 biên chế, Sở Xây dựng có 39 biên biên chế. Qua kiểm tra, cơ bản CBCCVC-NLĐ của 2 sở chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, đeo thẻ khi làm nhiệm vụ, không có hiện tượng cán bộ uống rượu bia trong giờ hành chính hoặc vắng mặt không có lý do. Tuy nhiên tại tại thời điểm kiểm tra, bộ phận văn thư, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và một số phòng nghiệp vụ của 2 đơn vị không có người trực; một số trường hợp công chức chưa chấp hành nghiêm túc việc đeo thẻ. Các phòng làm việc của công chức Sở Xây dựng không có biển ghi rõ họ tên, chức vụ của công chức.

 

DSC_0563.JPG

Ông Hứa Hải Quỳnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận tại Sở Xây dựng

 

Tại các cuộc kiểm tra, thay mặt đoàn, ông Hứa Hải Quỳnh, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị lãnh đạo 2 sở cần nghiêm túc quán triệt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan đến thực hiện KLKCHC, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp trong nội bộ đơn vị. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng phát huy tốt tinh thần KLKCHC, đảm bảo duy trì đủ số lượng CBCC-NLĐ làm việc; bố trí kịp thời CBCC làm việc tại các bộ phận để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc. Đồng chí cũng yêu cầu CBCC 2 sở chấp hành nghiêm túc hơn nữa việc đeo thẻ khi làm nhiệm vụ.

 

MINH ĐỨC