Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp xem xét kết quả rà soát, đánh giá thực trạng các dự án đầu tư trong khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 21/6/2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét kết quả rà soát, đánh giá thực trạng các dự án đầu tư trong khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ công tác kiểm tra, rà soát đánh giá thực trạng các dự án đầu tư trong khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế tại địa điểm thực hiện các dự án. Qua rà soát, đánh giá thực trạng tại các cửa khẩu hiện nay có 43 dự án đầu tư kinh doanh thương mại, khách sạn, chợ, văn phòng đại điện, trong đó, có 14 dự án hoạt động ổn định, 9 dự án đang hoạt động nhưng chưa hoàn thiện đầu tư và sử dụng đất không đúng mục đích, 9 dự án đã đầu tư nhưng tạm ngừng hoạt động, 11 dự án chưa triển khai đầu tư xây dựng.

 

 

Sau khi nghe các đại biểu đã thảo luận, đánh giá thực trạng các dự án trong khu vực cửa khẩu và đề xuất giải pháp cụ thể đối với từng dự án, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các dự án đầu tư tại khu vực cửa khẩu đã phát huy được hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế về đầu tư, quản lý các dự án, giải phóng mặt bằng, quản lý thuê đất. Để quản lý tốt hơn nữa các dự án đầu tư tại khu vực cửa khẩu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện biên giới tiếp tục phối hợp quản lý đất và chất lượng triển khai các dự án, xây dựng hồ sơ và danh mục giám sát các dự án, kiểm tra rà soát các thủ tục cho thuê đất, sử dụng đất, tăng cường hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch các dự án tại cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp rà soát, kiểm tra các dự án, tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư xem xét nghiên cứu đề xuất chuyển đổi hình thức kinh doanh phù hợp, đôn đốc khẩn trương triển khai các dự án, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với những dự án tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tạm ngừng đầu tư hoặc chưa triển khai đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ về đất cho cơ quan Thuế để có cơ sở căn cứ tính tiền thuê đất đối với các dự án.

 

Khánh Ly