Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp xem xét Đề án phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng

Ngày 04/10/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Đề án phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng.

 

Mục tiêu của Đề án nhằm quy hoạch, phát triển không gian, diện tích trồng một số giống hoa Đào giá trị cao của Xứ Lạng gắn với sản xuất các loại hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao, hình thành vùng du lịch, không gian, sản phẩm du lịch. Phấn đấu đến năm 2025, diện tích trồng, chăm sóc Đào trên địa bàn toàn tỉnh ước tính đạt khoảng 272 ha gồm khu vực cảnh quan, khu vực thương phẩm và khu vực di sản. Giai đoạn sau năm 2025 tiếp tục phát triển bổ sung khoảng 100 ha. Cùng với đó, xác định giá trị kinh tế, văn hóa tập quán của hoa Đào để làm căn cứ đầu tư, phát triển, phục vụ khai thác du lịch. Đối với Lễ hội hoa Đào, tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa - du lịch của tỉnh. Thời gian dự kiến từ cuối tháng Chạp trước Tết Nguyên đán với các hoạt động: triển lãm, trình diễn nghệ thuật… gắn với hoa Đào.

 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

 

Tại cuộc họp các đại biểu đã xem xét, đánh giá về tính khả thi, hiệu quả của Đề án, thảo luận về các giải pháp thực hiện.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự cần thiết và ý nghĩa của Đề án phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện Đề án, lưu ý sắp xếp kết cấu Đề án, đánh giá đầy đủ hiện trạng bảo tồn và phát triển cây Đào hiện nay từ đó nêu rõ định hướng phát triển không gian trồng Đào, phát triển các giá trị của cây Đào về kinh tế, môi trường sinh thái, văn hóa; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm cây Đào và hoa Đào; xác định rõ việc tổ chức Lễ hội hoa Đào được xã hội hóa, gắn với quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch của tỉnh./.

 

Phương Linh